דוקס שושנה 120 ש"ח

לעילוי נשמת אחי מרדכי בן יחיאל מיכאל הכהן וחנה ז"ל שהיום י"ג בתמוז יום הולדתו

אברג'ל יהודה 200 ש"ח

לע"נ הבחור ערן שלום בן תקווה, רבנו יורם מיכאל בן רינה, רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה.

אורי ורדי 300 ש"ח

לרפואתה של איריס אליאור בת שרה ולזוגיות ממש בקרוב לאורי יקיר בן אליהו ז"ל

נגה קדמי 100 ש"ח

לעילוי נשמת משה בן גולדה, פסח בן יולה, אריק ב ן ציפורה, דוב בן רחל, לוסיאה

דוד הלל 100 ש"ח

לרפואת הרב חיים לוי יצחק בן זהבה גולדה מלכה. ולרפואת ברוריה בת ברכה

רבקי חן 100 ש"ח

רצוננו לראות את מלכנו!! תודה על ההתקשרות שנותנים לנו לרבי

החפץ בעילום שם

לרפושו"ק לרב חיים לוי יצחק בן זהבה גולדה מלכא. שרה בת טאוס אסתר. סיס לידיה בת

בעילום שם 120 ש"ח

לרפושו"ק ישראל בן חוה. שרה פיגא בת חנה לאה. משה בן דבורה גולדא. שניאור זלמן בן

רותם 120 ש"ח

לרפואה כל חולי כמו ישראל ובפרט לאבי מורי עטרת ראשי מיכאל בן תמו

ד מ 300 ש"ח

לזכות עם ישראל ולהתגלות הרבי תיכף ומיד ממש

גרוס 300 ש"ח

לע״נ ר׳ברוך אברהם בן בנימין הכהן ולהצלחת משפחתו שיחוי